LV RU

Virsmu un aprīkojuma dezinfekcijas līdzekļi - BIOCĪDI

KLIIN FAST DES 5L
KLIIN FAST DES piemīt plašas fungicīdas, baktericīdas un virucīdas īpašības, iznīcina Gram (+) un Gram (-) baktērijas, vīrusus un sēnītes, tsk. TBC, HBV, MRSA, Vakzinia, Herpex simplex, BVDV, Adeno, Popova, Rota u.c. Tas ir efektīvs līdzeklis, lai steidzamā kārtā dezinficētu aprīkojumu un virsmas, attiecībā uz kurām izvirzītas paaugstinātas higiēniskas prasības. Līdzeklī KLIIN FAST DES ir izmantots tīrs, mazgaistošs etilspirts. Nesatur hloru, aldehīdus, protamīnu un fenolus.

Pamatlietošanas veids/-i
KLIIN FAST DES lieto ātrai virsmu un aprīkojuma dezinfekcijai izglītības un pirmskolas izglītības iestādēs, sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas (gaļas, piena, zivju un augu izcelsmes) pārstrādes uzņēmumos, frizētavās un kosmētiskajos salonos, viesnīcās un SPA centros un citās vietās ar augstām higiēnas prasībām: - pārtikas pārstrādes uzņēmumos, veikalos, kafejnīcās u.c. – virsmu, galdu, ledusskapju, vitrīnu, svaru un iekārtu dezinfekcijai - apģērbu, apavu un sporta inventāra (tsk. slidu, boulinga aprīkojuma u.c.) dezinfekcijai pirmsskolas un vispārīgās izglītības iestādes – visa veida virsmu un inventāra ātrai dezinfekcijai - frizētavās, kosmētiskos salonos – kosmētisko krēslu, galdiņu, kosmētiskā inventāra u.c. virsmu dezinfekcija

Papildus lietošanas veids/-i
KLIIN FAST DES lieto arī ātrai dezinfekcijai: - frizētavās, kosmētiskos salonos – kosmētisko instrumentu dezinfekcijai ar impregnēšanas vai pārklāšanas metodi - gaisa kondicionēšanas iekārtās veicot regulāro iekārtu apkopi - sauso salvešu impregnēšanai

Lietošana:
- Spirta izturīgu virsmu un inventāra dezinfekcijai KLIIN FAST DES izmanto koncentrētā veidā. Preparātu uzklāj vai izsmidzina vienmērīgi noklājot visu dezinficējamo virsmu. Gatavs lietošanai. Iedarbības laiks 30 sek.
- Spirta izturīgu kosmētisko instrumentu dezinfekcija - izsmidzināt uz dezinficējamā instrumenta tā, lai tas viss tiktu pārklāts ar šķīdumu, pēc 3 min. nosusināt vai instrumentu iegremdēt KLIIN FAST DES šķīdumā uz 3 min. un nosusināt
- Sporta inventāra un apavu dezinfekcijai KLIIN FAST DES izsmidzināt uz dezinficējamās virsmas. Iedarbības laiks 30 sek. pēc iedarbības laika nepieciešamības gadījumā izžāvēt
- Gaisa kondicionēšanas iekārtās pēc regulārās apkopes un virsmu manuālās attīrīšanas veikt noslēdzošo dezinfekciju ar KLIIN FAST DES koncentrētā veidā. Preparātu uzklāj vai izsmidzina vienmērīgi noklājot visu dezinficējamo virsmu. Gatavs lietošanai. Iedarbības laiks 30 sek.
- Sauso salvešu impregnācijai - atvērt iepakojumu ar salvetēm, ievietot tās daudzkārt lietojamā salvešu tilpnē. Iepildīt tilpnē dezinfekcijas līdzekli KLIIN FAST DES saskaņā ar salvešu ražotāja sniegtajām rekomendācijām. Ļaut dezinfekcijas līdzeklim vienmērīgi uzsūkties salvešu materiālā 30-60 min. No ruļļa vidus izvilkt salvetes malu un ievietot to tilpnes augšējā padeves atverē. Nomarķēt sagatavotās salvetes ar attiecīgu uzlīmi. Piesūcināto salvešu derīguma termiņš ir 28 diennaktis. Atkārtoti uzpildot tilpni salvešu un dezinfekcijas līdzekļa atlikumi ir jāiznīcina, atkārtota salvešu piesūcināšana nav pieļaujama.

Aktīvās vielas: Etanols 72%, 2 četraizvietotā amonija savienojumi (benzil-C12-18-alkildimetil-, hlorīdi - 0.0125% un četraizvietotā amonija savienojumi, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil-, hlorīdi 0.0125%) 0.025%.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: BĪSTAMI! H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Satur biocīdu! - “Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu”. 
41.15 eur
Pieejamo ražotāju saraksts
Individuālās cenas katram Reģistrējies un saņem īpašos piedāvājumus
Registrācija
© Copyright 2016 - 2024, Mediline.lv SIA
Izstrādāts Esteriol studijā