LV RU
LIETOŠANAS NOTEIKUMI

LIETOŠANAS NOTEIKUMI/DISTANCES LĪGUMS


Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.mediline.lv īpašnieku SIA NMS RIGA vien. reģistrācijas Nr. 40003794470, juridiskā adrese: Īslīces iela 5-29, Rīga, LV-1058, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.mediline.lv interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.mediline.lv interneta tirdzniecības vietnē.

1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod www.mediline.lv norādītās preces, turpmāk – Preces, saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts Līgums).

2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.mediline.lv. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz birojs@nms-riga.lv . Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītātās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot SIA DpD Latvija, SIA VENIPAK vai tikai un vienīgi citam komersantam pasūtījuma piegādes nodrošināšanai (turpmāk - Kurjerpasts).

3. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē vai Pircējs saņem preci Rītausmas ielā 23, Rīgā. Kurjerpasta izmaksas sastāda 3.31 EUR + PVN pasūtījumiem, kuru summa nepārsniedz 30.00 EUR ar PVN. Pasūtījumiem, kuru summa pārsniedz 30.00 EUR ar PVN, piegādes izmaksas netiek piemērotas. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms Preču saņemšanas vai Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.

4. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, sestdienās, svētdienās - komplektēšana netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pēc pasūtījuma apstrādes uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins apmaksai. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

5. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).

6. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu. Kurjerpasta izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.

7. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:
7.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.
7.2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.
7.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu birojs@nms-riga.lv . Pircējs aizpilda atteikuma veidlapas formu, kuru nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.
7.4. Pircējam ir pienākums saglabāt gan kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.
7.5. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv
7.6. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs izmaksā tādā pat veidā kā veikts norēķins par Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja noliktavā: SIA NMS RIGA, Rītausmas iela 23, Rīga, LV-1058 pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

8. Vidējais piegādes laiks ir 3 (trīs) darba dienas pēc brīža, kad apmaksa par Preci ieskaitīta Pārdevēja kontā, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības noliktavā. Gadījumā, ja Preces piegāde var tikt kavēta, Pārdevējs informē Pircēju uz norādīto e-pasta adresi vai tālruni.

9. Visas cenas ir norādītas ar 21% PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas parakstīt dokumentus par Preces saņemšanu.

10. Apmaksu par Preci Pircējs veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto norēķinu kontu priekšapmaksas rēķinā vai ar kredītkarti (MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron), gadījumos, kad Pircējs vēlas saņemt Preci personīgi Pārdevēja birojā/noliktavā – SIA NMS RIGA, Rītausmas iela 23, Rīga, LV-1058.

11. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

12. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.

UZMANĪBU! PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.


Pieejamo ražotāju saraksts
Individuālās cenas katram Reģistrējies un saņem īpašos piedāvājumus
Registrācija
© Copyright 2016 - 2024, Mediline.lv SIA
Izstrādāts Esteriol studijā